دکتر روحانی با هدف حفظ عزت و دست یافتن به حق مسلم ایران بر روی میز مذاکرات با کشورهای قدرتمند نشست / فرصت خدمتگزاری برای مردم را در هر جایگاهی باید غنیمت شمرد

دکتر روحانی با هدف حفظ عزت و دست یافتن به حق مسلم ایران بر روی میز مذاکرات با کشورهای قدرتمند نشست / فرصت خدمتگزاری برای مردم را در هر جایگاهی باید غنیمت شمرد

  گردهمایی دهیاران و شوراهای روستای بخش خشکبیجار با حضور علیرضا انصاری ، معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت و محمد حسن پور بخشدار خشکبیجار برگزار گردید. در این گردهمایی که بمنظور تقدیر وتشکر از فعالیت و عملکرد دهیاران و اعضای شوراهای روستا و ترسیم برنامه های آینده بخش خشکبیجار برگزار گردید، علیرضا انصاری ،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو