بازدید مشترک معاون خدمات شهری شهرداری رشت و رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بازدید مشترک معاون خدمات شهری شهرداری رشت و رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بازدید مشترک مهندس مقصودی معاون خدمات شهری، و مهندس محجوب رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و جمعی از مدیران شهرداری رشت از عرصه‌های با قابلیت تبدیل به فضای عمومی شهری در سطح منطقه چهار صورت گرفت.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو