راه‌اندازی کریدور چین، قزاقستان، ایران با ورود اولین محموله به بندر کاسپین / افتتاح بزرگترین مجموعه آکواریوم و باغ خزندگان ایران با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون یورویی خارجی و بزرگترین اسکله مارینای خزر و دو واحد صنعتی در منطقه آزاد انزلی

راه‌اندازی کریدور چین، قزاقستان، ایران با ورود اولین محموله به بندر کاسپین / افتتاح بزرگترین مجموعه آکواریوم و باغ خزندگان ایران با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون یورویی خارجی و بزرگترین اسکله مارینای خزر و دو واحد صنعتی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور دکتر جهانگیری در این منطقه پنج پروژه زیرساختی، تولیدی و گردشگری با سرمایه گذاری ۱۰۷۵ میلیارد تومانی دولتی(این سازمان) و بخش خصوصی ایرانی و ۳۰ میلیون یورویی سرمایه گذار خارجی افتتاح شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو