معاون وزیر نیرو: شبکه کابل خودنگهدار در گیلان به ۳۰ درصد افزایش می یابد

معاون وزیر نیرو: شبکه کابل خودنگهدار در گیلان به ۳۰ درصد افزایش می یابد

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: هم اینک حدود ۱۴ درصد از شبکه برق در گیلان دارای کابل خودنگهدار که این رقم به ۳۰ درصد افزایش می یابد. همایون حائری روز چهارشنبه در مراسم آغاز اجرای پروژه سه هزار کیلومتری کابل خودنگهدار استان گیلان در رشت در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو