دولت برای انتقال واکسن کرونا به کشور دست به کار شد

دولت برای انتقال واکسن کرونا به کشور دست به کار شد

جارستان به نقل از رکنا؛ معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای آمادگی جهت انتقال و نگهداری واکسن کرونا به کشور خبر داد. شهرام آدم نژاد از برگزاری جلسه آمادگی برای حمل و انتقال واکسن کووید ۱۹خبر داد و اظهار کرد: به منظور آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای حمل و انتقال واکسن

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو