معاون کل وزیر بهداشت: تهران، چهارراه تبادل کرونا در کشور/هیچ استانی ایمن نیست

معاون کل وزیر بهداشت: تهران، چهارراه تبادل کرونا در کشور/هیچ استانی ایمن نیست

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هم اکنون بیشترین نگرانی ما از باب شیوع ویروس کرونا در تهران است که به دلیل پایتخت بودن و افزایش بالای ترددها از سایر استان های کشور، به عنوان چهارراه تبادل بیماری کرونا در کشور تبدیل شده است ضمن آنکه در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو