معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های سازمان تامین اجتماعی: حفظ منافع شرکای اجتماعی حفظ سازمان تامین اجتماعی است

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های سازمان تامین اجتماعی: حفظ منافع شرکای اجتماعی حفظ سازمان تامین اجتماعی است

جارستان: معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تامین اجتماعی با رئیس و اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دیدار نمود. عادل دهدشتی در نشست با رئیس و اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: نگرش حاکم بر این سازمان مبتنی بر تعامل مثبت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو