وبینار طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی با حضورمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی با حضورمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

جارستان: دکتر آبتین حیدرزاده – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ابتدا با اشاره به اهداف این طرح تهیه و تامین مواردی از قبیل فرم های غربالگری، ماسک، کاور، تب سنج و نحوه فعالیت بسیج جامعه پزشکی و … را در شهرستان ها، مورد ارزیابی قرار داد .وی در ادامه نسبت به رفع کمبودها در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو