معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان: هیچ عارضه ای از تزریق واکسن کرونا به کادر درمان گیلان گزارش نشده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان: هیچ عارضه ای از تزریق واکسن کرونا به کادر درمان گیلان گزارش نشده است

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: تاکنون هیچ عارضه مهمی در خصوص تزریق ۱۳۰ دوز واکسن کرونا به کادر درمان گیلان، گزارش نشده است. دکتر انوش دهنادی مقدم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری، ۱۳۰ دوز واکسن کرونا به داوطلبان کادر درمان گیلان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو