عقد قرارداد مجدد سه بیمارستان خصوصی رشت با تأمین اجتماعی

عقد قرارداد مجدد سه بیمارستان خصوصی رشت با تأمین اجتماعی

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان از منعقد شدن مجدد قرارداد با بیمارستان‌های خصوصی خبر داد و گفت: با تلاش و رایزنی‌های متعدد خوشبختانه از چهار بیمارستان خصوصی رشت سه بیمارستان مجدد با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد منعقد کرده‌اند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو