معاون حقوقی رئیس جمهور از تشکیل پرونده برای علی کریمی خبر داد!

معاون حقوقی رئیس جمهور از تشکیل پرونده برای علی کریمی خبر داد!

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ سوالی در مورد علی کریمی اظهار کرد: افرادی که از کشور رفته‌اندتابع ایران هستند. هر فردی چه تبعه ایران چه غیرتبعه ایران علیه امنیت ملی کشور اقدامی انجام دهد تحت پیگرد قرار می‌گیرد. این اقدامات به موقع توسط دستگاه‌های ذیربط انجام خواهد شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو