معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان ؛ لزوم بهره گیری از جوانان در تمامی مناصب دولتی / تشکل های حوزه جوانان مورد تایید مقام معظم رهبری قرار دارد

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان ؛ لزوم بهره گیری از جوانان در تمامی مناصب دولتی / تشکل های حوزه جوانان مورد تایید مقام معظم رهبری قرار دارد

مهندس محمد مهدی تندگویان معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور در ستاد ساماندهی جوانان که با حضور استاندار و مدیران کل نهادها در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد ،اظهار داشت : تشکل های حوزه ی جوانان وزارت ورزش و جوانان مورد تایید مقام معظم رهبری قرار دارد. جارستان_ محمد مهدی تندگویان در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو