معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: ممنوعیت تبلیغ ۵۶ کالای آسیب رسان به سلامت از سوی رسانه ها

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: ممنوعیت تبلیغ ۵۶ کالای آسیب رسان به سلامت از سوی رسانه ها

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ممنوعیت تبلیغ ۵۶ کالای آسیب رسان به سلامت از سوی رسانه ها خبر داد.   زهرا حصاری ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: با عنایت به الزام ممنوعیت تبلیغات اقلام و کالاهای آسیب رسان به سلامت و اقلام دارویی با احتمال سوء مصرف از سوی رسانه ها،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو