تلفات ماهی های تالاب عینک رشت در دست پیگیری است

تلفات ماهی های تالاب عینک رشت در دست پیگیری است

جارستان:رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: بر اساس گزارش دریافت شده مبنی بر تلفات تعدادی از بچه ماهی های رها سازی شده در تالاب عینک این شهرستان موضوع پیگیری و منتظر اعلام نتایج هستیم. حمزه عشوری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این ماهیان از نوع پرورشی و استخری

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو