ساماندهی تقاطع ولیعصر (عج) در سه محور منتهی به تقاطع در حال انجام است
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت :

ساماندهی تقاطع ولیعصر (عج) در سه محور منتهی به تقاطع در حال انجام است

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با قدردانی از شکیبایی شهروندان در اجرای اصلاح هندسی تقاطع ولیعصر (عج) گفت : فرآیند اصلاحات هندسی تقاطع ولیعصر (عج) با سرعت در حال انجام است

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو