♦اظهارات تکان دهنده عضو شورا از وجود برخی مفاسد در شهرداری رشت!

♦اظهارات تکان دهنده عضو شورا از وجود برخی مفاسد در شهرداری رشت!

مسعود عباس نژاد، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در آغاز جلسه کمیسیون گفت: دستهایی از خارج یا داخل بدنه شهرداری قصد ایجاد اختلال در روند پروژه های عمرانی شهر یا گردش های مالی شهر رشت را دارند که باید شناسایی و به شدت مورد بازخواست قرار گیرند!   عباس نژاد در توضیحات بیشتر

🔵مسعود عباس نژاد در جمع خبرنگاران؛هر شهرداری اگر نتواند کار انجام دهد با آن تعارف نداریم

🔵مسعود عباس نژاد در جمع خبرنگاران؛هر شهرداری اگر نتواند کار انجام دهد با آن تعارف نداریم

مسعود عباس نژاد در جمع خبرنگاران به عملکرد کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا اشاره کرد و گفت: در آغاز شورای ششم تعداد ۲۵ دستگاه اتوبوس فعال داشتیم که در راستای توسعه حمل و نقل عمومی مبلغ خرید ۴۰ دستگاه پرداخت شده است و از این تعداد ۹ دستگاه اتوبوس دریافت شد.   رئیس

♦مسعود عباس نژاد ؛ تصمیم گیر اصلی انتخاب شهردار رشت

♦مسعود عباس نژاد ؛ تصمیم گیر اصلی انتخاب شهردار رشت

جارستان/ در حالیکه روز شنبه و بر مبنای اعلام سرهنگ کارگرنیا ریاست فعلی شورای شهر رشت ، ششمین شهردار ششمین دوره شورای اسلامی شهر رشت انتخاب میشود! ، خبرها حکایت از بلا تکلیفی و عدم مشخص بودن گزینه نهایی طیف ۷ نفره – حالا ۶ نفره – این شورا دارد.  ظاهرا از آنجا که لیدر