عربستان میزبان یک چهارم نهایی و نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد

عربستان میزبان یک چهارم نهایی و نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد

جارستان به نقل از ایسنا؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا کشور عربستان را به عنوان میزبان یک چهارم نهایی و نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری انتخاب کرد. به نقل از استاد الدوحه، همچنانکه پیش بینی می شد عربستان به عنوان میزبان مراحل بعد لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که