قیمت لوازم خانگی در ۸ ماه گذشته ۷۰ درصد گران شد

قیمت لوازم خانگی در ۸ ماه گذشته ۷۰ درصد گران شد

جارستان به نقل از ایلنا؛محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: میزان لوازم خانگی در بازار بسیار زیاد است اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. تقاضا نسبت به هشت ماهه گذشته حدود ۸۰ درصد افت کرده است. با توجه به اینکه تقاضا وجود ندارد قیمت‌ها هم ثبات پیدا کرده است. وی با