لغو قرارداد تمام مشاوران شهرداری رشت

لغو قرارداد تمام مشاوران شهرداری رشت

طی حکمی از سوی مسعود نصرتی شهردار رشت، احکام تمامی مشاوران شهرداری رشت لغو شد.

گفتنیست به زودی مشاوران جدید شهرداری رشت معرفی و احکام آنان ابلاغ خواهد شد.