با یک قرارداد کاری معین، لطیفی ماندگار شد!
رای دیوان دور زده شد؛

با یک قرارداد کاری معین، لطیفی ماندگار شد!

جارستان/سخنگوی دولت: رای دیوان عدالت به‌دلیل عضویت لطیفی در دانشگاه امام صادق بود. به‌همین دلیل ماموریت او از دانشگاه به دولت منتفی شد و دولت با لطیفی یک قرارداد کاری معین امضا کرد.   با این تغییر مانعِ قانونی که دیوان عدالت مطرح‌کرده بود برطرف شد و لطیفی به کارش ادامه می‌دهد./فارس