لزوم تصویب برنامه مدیریت زیست بومی تالاب امیرکلایه در شورای برنامه ریزی گیلان

لزوم تصویب برنامه مدیریت زیست بومی تالاب امیرکلایه در شورای برنامه ریزی گیلان

سرپرست معاونت آموزشی – پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با تاکید بر لزوم شناسایی ارزش ها و کارکردهای تالاب و مشکلات و تهدیدات آن، گفت: چشم انداز ۲۰ ساله حفاظت و احیای تالاب مذکور تدوین خواهد شد و امیدواریم به تصویب شورای برنامه ریزی استان برسد. جارستان_ نیلوفر عابدین زاده در دومین جلسه تدوین