لایروبی مسیرهای انتقال آب کشاورزی در منطقه آزاد انزلی آغاز شد

لایروبی مسیرهای انتقال آب کشاورزی در منطقه آزاد انزلی آغاز شد

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی بنابردستور دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان،لایروبی مسیرهای انتقال و آبرسانی به زمین های کشاورزی، روستاهای منطقه از سوی معاونت فنی و عمرانی سازمان آغاز شد. براین اساس لایروبی زیرساخت‌های آبیاری اراضی کشاورزی به عنوان یکی ازخدمات