شریعتی: عزم مجلس اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است

شریعتی: عزم مجلس اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است

جارستان به نقل از ایسنا؛ یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که عزم مجلس، اصلاحات اساسی در ‎بودجه سال۱۴۰۰ با دو اقدام اساسی افزایش منابع واقعی و کاهش هزینه های غیرضروری است. مالک شریعتی نیاسر با اشاره به جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، در صفحه شخصی

آخرین بودجه قرن در غیاب بزرگان!

آخرین بودجه قرن در غیاب بزرگان!

جارستان به نقل از ایسنا؛ از زمان ارائه اولین لایحه بودجه دولت روحانی تا آخرین لایحه، تغییر و تحولات بسیاری در حوزه بین المللی و اقتصادی رخ داده و طبیعتا بودجه را نیز تحت تاثیر قرار داده است،اکنون نیز بودجه‌ ۱۴۰۰ که برای دو دولت تدوین شده و آخرین لایحه بودجه قرن حاضر به شمار