دلخوش: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاحات زیادی است

دلخوش: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاحات زیادی است

جارستان به نقل از ایسنا؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اینکه معتقد است تحقق بسیاری از پیش بینی های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دشوار است بر همین اساس این لایحه را نیازمند اصلاحات بسیار می داند. سید کاظم دلخوش اباتری با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه کشور ما نفت