آب پاکی رئیس سازمان برنامه و بودجه روی دست حقوق بگیران
سفره‌ها هر سال کوچک‌تر می‌شود؛

آب پاکی رئیس سازمان برنامه و بودجه روی دست حقوق بگیران

با وجود اینکه برخی نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی از افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارکنان دولت خبر داده بودند، رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که ظرفیت این کار وجود ندارد.