صاحبان ویلاهای لاکچری در حال نابودی دامداری گیلان

صاحبان ویلاهای لاکچری در حال نابودی دامداری گیلان

جارستان به نقل از ایسنا؛ مدیرعامل اتحادیه دامداران گیلان گفت: صاحبان ویلاهای لاکچری که تحمل بوی دام را ندارند کمر همت برای نابودی دامداری‌های جوار ملکشان می‌بندند و متاسفانه گاهی پیروز می‌شوند. عباس پوسفی گفت: در گیلان بیش از ۷۲ هزار نفر دامدار عضو اتحادیه هستند که با پرورش و نگهداری از دام معیشت خود