لاهوتی نماینده مجلس: افزایش درآمد مالیاتی در صورت تصویب دقیق لایحه مالیات بر ارزش افزوده

لاهوتی نماینده مجلس: افزایش درآمد مالیاتی در صورت تصویب دقیق لایحه مالیات بر ارزش افزوده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع خلاهای جزیی برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، قدمی مثبت در رفع مشکلات مالیاتی کشور بر خواهیم داشت و با توجه به اینکه کشور از طریق مالیات اداره می شود، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به رقم مالیاتی کشور افزوده