یک لابراتوار دندانسازی در شهرستان صومعه سرا پلمب شد

یک لابراتوار دندانسازی در شهرستان صومعه سرا پلمب شد

جارستان: مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی‌گیلان، از پلمب یک لابراتوار دندانسازی در شهرستان صومعه سرا به علت فعالیت فرد فاقد صلاحیت و بدون مجوز، خبر داد. دکتر رشید میر فلاح- مدیر نظارت‌ بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌ پزشکی‌گیلان،گفت: طی بازدیدی که از سوی تیم‌بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی‌گیلان