کشف ۳۰ تن چای قاچاق غیرقابل مصرف در املش

کشف ۳۰ تن چای قاچاق غیرقابل مصرف در املش

جارستان :فرمانده انتظامی املش گفت : درپی گزارش مردمی وبا ورودپلیس ۳۰ تن چای قاچاق وغیرقابل شرب دریکی ازکارخانجات بخش رانکوه املش کشف وضبط شد. قاسم جانعلی پور گفت ::۲۰ تن ازچای کشف شده  قاچاق و۱۰ تن چای غیر قابل مصرف بوده ست. وی ادامه داد:دراین راستا یک نفربه همراه تشکیل پرونده ،تحویل مراجع قضایی