فرماندار لنگرود عنوان کرد انجام نشاء برنج در ۷۰ درصد از شالیزارهای لنگرود

فرماندار لنگرود عنوان کرد انجام نشاء برنج در ۷۰ درصد از شالیزارهای لنگرود

جارستان-ایسنا:فرماندار لنگرود، از کشاورزان خواست تقویم زراعی را رعایت کنند و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد نشاء در شالیزارهای شهرستان انجام شده و سطح زیر کشت حدود ۹۱۰۰ هکتار است. رحیم حیدری در جلسه کشاورزی شهرستان لنگرود، با اشاره به کاهش بارندگی ها در سال جدید و امسال بروز خشکسالی در شالیزارها، اظهار کرد: خوشبختانه