مدیرکل مدیریت بحران گیلان خبر داد تخصیص اعتبار ۴۰ میلیاردی برای مقابله با تنش آبی گیلان

مدیرکل مدیریت بحران گیلان خبر داد تخصیص اعتبار ۴۰ میلیاردی برای مقابله با تنش آبی گیلان

جارستان-ایسنا:مدیرکل مدیریت بحران گیلان، از تخصیص اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی سازمان مدیریت بحران برای مقابله با تنش آبی احتمالی در استان خبر داد و گفت: تنش آبی بیشتر مناطقی را تهدید می کند که کشاورزی آن به صورت سنتی آبخور است. امیر مرادی یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران را رصد مشکلات موجود در دستگاه ها دانست