رئیس جهاد کشاورزی گیلان: کشاورزان گیلان نسبت به کشت شالیزارها شتاب کنند

رئیس جهاد کشاورزی گیلان: کشاورزان گیلان نسبت به کشت شالیزارها شتاب کنند

جارستان-ایرنا:رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اتمام تقویم زراعی در این استان ” پایان اردیبهشت” و آغاز نوبت بندی آب کشاورزی از شالیکاران خواست تا هر چه سریعتر نسبت به نشاء برنج اقدام کنند. مسعود الماسی روز سه شنبه با بیان اینکه با تلاش کشاورزان تاکنون، ۹۵ درصد از ۲۳۸ هزار هکتار از