مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ایجاد مراکز آزمایش وسیع در کشور /خرید و فروش تست منفی کرونا به یک نگرانی تبدیل شده

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ایجاد مراکز آزمایش وسیع در کشور /خرید و فروش تست منفی کرونا به یک نگرانی تبدیل شده

جارستان-سلامت نیوز:مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت،درباره خرید و فروش تست منفی کرونا برای مسافرین گفت:«این مسئله به یک نگرانی تبدیل شده است البته وسعت آن زیاد نیست.جای تعجب دارد شکایاتی که به دست ما رسیده است از سوی مسوولین فنی خود آزمایشگاه ها بوده که به عنوان مثال نیروی انسانی آنها که به