اعتراض گسترده پرستارها در ژاپن به برگزاری المپیک

اعتراض گسترده پرستارها در ژاپن به برگزاری المپیک

جارستان به نقل از ایسنا:پرستارها در کشور ژاپن به برگزاری بازی‌های المپیک توکیو اعتراض کردند. چندین مورد مثبت کرونا در بین سازمان‌دهنگان المپیک، اعتراض پرستاران به برگزاری المپیک و لغو یک مسابقه برتر راگبی حواشی جدیدی برای برگزاری بازی‌های المپیک بود. به گفته برگزارکنندگان، شش نفری که در حمل مشعل المپیک ژاپن شرکت کردند به