🔺 آقای دولت وعده و دستور! خبر از قیمت گوشت دارید؟

🔺 آقای دولت وعده و دستور! خبر از قیمت گوشت دارید؟

روزنامه اعتماد نوشت: در روز‌های گذشته گزارش‌هایی از افزایش قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان نیز بیرون آمد که البته به سرعت تکذیب شد. هرچند شرکت‌های عرضه‌کننده گوشت قرمز که اتفاقا در فضای مجازی هم به شدت فعال هستند؛ قیمت‌ها را بالا برده‌اند.   مرور وضعیت قیمت در بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد،