عوامل تاثیرگذار بر سرنوشت بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ حقایقی تلخ برای خریداران، سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن

عوامل تاثیرگذار بر سرنوشت بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ حقایقی تلخ برای خریداران، سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن

جارستان : رشد قیمت مسکن هنوز نسبت به تورم عمومی دچار عقب‌افتادگی است. این مسئله می‌تواند تا آخر سال سرمایه‌گذاران، فروشندگان، خریداران و حتی مستاجران را اذیت کند قیمت خانه در تهران به‌گواهی جدیدترین گزارش رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی تقریبا به متری ۳۵ میلیون تومان رسیده است. به‌این ترتیب باید دست‌ها را به