سود افزایش قیمت برنج در جیب کشاورزان نمی رود

سود افزایش قیمت برنج در جیب کشاورزان نمی رود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت، گفت: کشاورز از افزایش قیمت برنج سودی نمی برد و این همه پول در جیب دلالان است. جارستان :مسعود اسدی پرور ، با بیان اینکه شهرستان رشت بزرگترین شهرستان برنج خیز کشور است و ۲۷درصد برنج تولیدی گیلان در این شهرستان تولید می شود، گفت: در حال حاضر قیمت برنج