دومین  جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی به پایان رسید

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی به پایان رسید

جارستان به نقل از ایسنا؛ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به پایان رسید. در جلسه امروز بخش دوم کیفرخواست قرائت شد. پس از پایان جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت