قهوه دشمن چاقی است

قهوه دشمن چاقی است

بدن انسان دو نوع چربی دارد، چربی سفید که کالری های اضافی را ذخیره می کند و چربی قهوه ای که با سوزاندن کالری در بدن گرما تولید می کند و حالا مشخص شده که چربی سفید را می توان با قهوه نابود کرد. جارستان :چربی سفید عامل اصلی چاقی در انسان هاست و اگر