♦وسر انجام پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد!

♦وسر انجام پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد!

♦وسرانجام پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد!!         ♦امروز در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس در قائمشهر با ۴ گل از سد نساجی گذشت وبا ۶۶امتیاز بر سکوی قهرمانی بایستد و توانست برای پانزدهمین بار جام قهرمانی را تصاحب نماید و از این حیث رکورد قابل توجهی را ثبت نماید. در دیگر