فوتبال گیلان از اوج تا فرود؛ «چوکا» قلعه اى که دیگر عقاب ندارد

فوتبال گیلان از اوج تا فرود؛ «چوکا» قلعه اى که دیگر عقاب ندارد

جارستان/سامان محمودی: یکی دیگر از تیم های نوستالژیک فوتبال ایران “چوکا تالش” است. سبزقباهای شمال ایران که در فاصله ای کوتاه به اوج فوتبال رسیدند و غول های ایران را در هم شکستند، به همان سرعت هم از سر زبان ها افتادند. عقاب های دیروز، امروز در دسته دوم لیگ آزادگان حال و روز خوبی