با اشاره به قطعی برق احمدی: برخی مسئولان اولویت‌ها را تشخیص نمی‌دهند

با اشاره به قطعی برق احمدی: برخی مسئولان اولویت‌ها را تشخیص نمی‌دهند

جارستان:یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مسئولین وزارت نیرو از زمستان باید برای جمع آوری مزارع ارز دیجیتال اقدام می کردند تا در تابستان با قطعی برق روبرو نشویم، گفت: واقعا مسئولین اولویت ها را تشخیص نمی دهند و ضرورت کشور را نمی‌دانند. محمدرضا احمدی در گفت و گو با ایسنا،