مصاحبه مهندس جوهری با اخبار شبانگاهی شبکه استانی باران

مصاحبه مهندس جوهری با اخبار شبانگاهی شبکه استانی باران

جارستان؛سرپرست معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق در مصاحبه با خبر ۲۳ شبکه باران: هم استانی های عزیز گیلانی از طریق سامانه برق ایران(برق من) می توانند از جدول خاموش های خود مطلع شوند . مهندس جوهری  ضمن مصاحبه با خبر شبانگاهی شبکه استانی باران  با اشاره به اپلیکیشن  برق من بیان داشت