افتتاح ناقص آزادراه رشت-قزوین در دولت قبل خیانت به مردم گیلان بود/ راه‌آهن رشت – آستارا به یک میلیارد یورو اعتبار نیاز دارد که آذربایجان بخشی از آن را بر عهده گرفته است

افتتاح ناقص آزادراه رشت-قزوین در دولت قبل خیانت به مردم گیلان بود/ راه‌آهن رشت – آستارا به یک میلیارد یورو اعتبار نیاز دارد که آذربایجان بخشی از آن را بر عهده گرفته است

نجفی ، آخرین وضعیت راه آهن قزوین- رشت و سیاست دولت برای تامین اعتبارات ادامه ساخت راه آهن به سمت انزلی و آستارا و همچنین درباره سایر پروژه های عمرانی استان که در سطح ملی حائز اهمیت هستند