راهکاری جز واقعی شدن قیمت دارو برای حذف رانت در سیستم دارویی وجود ندارد

راهکاری جز واقعی شدن قیمت دارو برای حذف رانت در سیستم دارویی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه راهکاری جز واقعی شدن قیمت دارو برای حذف رانت در سیستم دارویی وجود ندارد، گفت: اگر تنها قیمت دارو افزایش یابد و سوبسیدها از طریق بیمه به دست مصرف‌کنندگان نرسد فشار زیادی به دهک‌های پایین وارد می‌شود. جارستان_ محمد حسین قربانی ، با تاکید بر ضرورت