علل کوتاهی قد در کودکان راهکارهایی برای درمان کوتاهی قدِ کودکان

علل کوتاهی قد در کودکان راهکارهایی برای درمان کوتاهی قدِ کودکان

جارستان-سلامت نیوز؛رشد قد کودکان همواره یکی از نگرانی‌های مهم والدین است. تناسب نداشتن قد کودک با سن او و همین طور قد سایر هم سن و سالانش موجب شده است والدین در صدد یافتن راه‌های درمان و پیشگیری باشند. همان طور که می‌دانیم علل کوتاهی قد در کودکان را می‌توان با سه عامل، بیماری‌های مزمن