کشف کتیبه‌ای از دوره اسلامی متعلق به بیش از ۱۲۰۰ سال قبل/ تا امروز قدیمی‌ترین کتیبه اسلامی ایران است؛ کاتب احتمالا ۴۰ سال پس از عبور امام هشتم در همان مسیر کتیبه را نوشته است

کشف کتیبه‌ای از دوره اسلامی متعلق به بیش از ۱۲۰۰ سال قبل/ تا امروز قدیمی‌ترین کتیبه اسلامی ایران است؛ کاتب احتمالا ۴۰ سال پس از عبور امام هشتم در همان مسیر کتیبه را نوشته است

روی سنگی نیمه سیاه و در یک مسیر قدیمی نوشته شده‌. آنچه احمدبن رستم روی آن نوشته حالا قدیمی‌ترین کتیبه اسلامی است که تا کنون در ایران کشف شده‌است. آن را حدود ۱۲۴۰ سال قبل نوشته؛ یعنی ۴۵ سال پس از آن‌که علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) امام هشتم شیعیان احتمالا از نزدیکی روستای دره‌گازه عبور کرده‌است.