قدرتمندترین زن روسیه را بشناسید

قدرتمندترین زن روسیه را بشناسید

«زن» از دیرباز در فرهنگ روسیه نقشی مستحکم در خانواده و جامعه داشته است. قدرتمندترین زن روسیه را بشناسید «زن» از دیرباز در فرهنگ روسیه نقشی مستحکم در خانواده و جامعه داشته است. جارستان :زنانی در تاریخ بوده‌اند که با پیروزی بر محدودیت‌ها توانستند در عرصه‌های خاص به برترین‌های زمان خود تبدیل شوند، «والنتینا ماتوینکو»