مرد جوان پدر۶۷ساله اش را به خاطر ازدواج موقت کشت

مرد جوان پدر۶۷ساله اش را به خاطر ازدواج موقت کشت

پایگاه خبری جارستان /ایران نوشت: شاهین با مراجعه به اداره آگاهی به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت: مادرم زن زحمتکشی بود، او در سختی‌ها و گرفتاری‌ها همیشه یار و همراه پدرم بود، اما پدرم او را رها کرد و سرش هوو آورد. یکبار که با خواهرم به خانه ویلایی پدرم رفتیم از او خواستیم آن زن