جرم قتل عمد در کمین  گواهینامه های جعلی
ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی؛

جرم قتل عمد در کمین گواهینامه های جعلی

به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود